Γοητεύεται με τις βιαστικά αναπτυσσόμενες πόλεις της Καλιφόρνια, οι οποίες  χτισμένες με...