Με τις πρώτες ψυχρές θερμοκρασίες να σηματοδοτούν και την έναρξη των χειμερινών...