του Ιανού H στρατιά των συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων, η διπροσωπία των διαδηλωτών...