Περιμένουν από τις μανάδες να δουλεύουν σαν να μην έχουν παιδιά και να μεγαλώνουν παιδιά σαν να μην έχουν δουλειά

https://static.mantoles.net/wp-content/uploads/2023/01/202301240225124893.jpg

Περιμένουν από τις μανάδες να δουλεύουν σαν να μην έχουν παιδιά και να μεγαλώνουν παιδιά σαν να μην έχουν δουλειά

Πως μι το’πες;

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αυθεντικό άρθρο. Ευχαριστούμε πολύ το site