Ο ανάδρομος Ερμής τελείωσε! Τι σημαίνει αυτό και πώς θα το βιώσει