Βαρέθηκες το γαλλικό μανικιούρ; Αυτή είναι η νέα εκδοχή του

https://media.womenonly.gr/filesystem/images/20200114/engine/screenshot-2_821_107730481_type10.jpg

Βαρέθηκες το γαλλικό μανικιούρ; Αυτή είναι η νέα εκδοχή του | ομορφια , τασεις | womenonly.gr“);
dummyHeightDiv.attr(“id”, “dummyHeightDiv”); // This may have to be individual
dummyHeightDiv.css(“height”,oElement.outerHeight() + ‘px’ );
dummyHeightDiv.insertBefore(oElement);

oElement.addClass(this.cAdditionalClassSticky);

this.setStickyState(oElement,1);
}
},

unstick:function(oElement, nState){
if (nState==null) {
nState=0;
}

oElement.removeClass(this.cAdditionalClassSticky);
$(“#dummyHeightDiv”).remove();

this.setStickyState(oElement,nState);
},

getStickyState:function(oElement) {
var cElementState=oElement.attr(‘stickyRowState’);
if (cElementState==null) {
return 0; // not stickey
} else {
return parseInt(cElementState);
}
},

setStickyState:function(oElement, nState) {

if (nState==0) {
oElement.removeAttr(‘stickyRowState’);
} else {
oElement.attr(‘stickyRowState’,nState);
}
}
}

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αυθεντικό άρθρο. Ευχαριστούμε πολύ το site