Έχει πει η μάνα μου σε Άγγλο που έφευγε από το σπίτι μας «Go to the good»

https://static.mantoles.net/wp-content/uploads/2020/05/202005230041278449.jpg

@jojiopjose

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αυθεντικό άρθρο. Ευχαριστούμε πολύ το site