Περίεργα

National Geographic: Οι «Καρυάτιδες» της Αμφίπολης αναπαριστούν ιέρειες του Διονύσου – Υπάρχουν ενδείξεις ότι στον τάφο βρίσκεται η Ολυμπιάδα

National Geographic: Οι «Καρυάτιδες» της Αμφίπολης αναπαριστούν ιέρειες του Διονύσου – Υπάρχουν ενδείξεις ότι στον τάφο βρίσκεται η Ολυμπιάδα

Οι Κόρες στην Αμφίπολη

ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Συνεχίζει …
«Καταρχάς δεν είναι Καρυάτιδες , Η λέξη Καρυάτις που σημαίνει Κόρη από τις Καρυές, μια πόλη στην Λακεδαιμονία, είναι μια παραλλαγή της Κόρης και χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική αντί για κίονες ως διακοσμητικό » ….Και συμπληρώνουμε εμείς ΑΛΛΆ οπωσδήποτε φέρων στήριγμα στον οργανισμο του δόμου ,σε πύλες, προσόψεις, γείσα, ζωφόρους, σκεπές και λοιπά. ….

Η ονομασία λοιπόν που δίνουμε στην αρχιτεκτονική των Ελλήνων κατά την αρχαιότητα για τις Καρυάτιδες είναι όταν και εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται ως κίονες, δηλαδή να στηρίζουν κάτι, ένα γείσωμα , ένα πρόβολο ή κάτι άλλο ,εδώ αυτές εάν θέλουμε να τις ονομάσουμε σωστά είναι Ελληνίδες Κόρες διότι είναι απλά ιστάμενες και δεν φέρουν ,στηρίζουν κάτι ,σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχαιολόγων της ανασκαφής.

Αριστερά Μαδρίτη Ισπανία : Calle de Alcalá – δεξιά Αθήνα ,παλαιά οικία στο Θησείο


Προσόψεις σε νέα κτήρια με «Καρυάτιδες» και αλλού με Κόρες μιμούμενα τον ελληνικό πολιτισμό , στην Εσπερία όπως ,στο Λούβρο και αλλού.

Όσο αφορά την ονομασία για τις ιέρειες του Διονύσου στην περιοχή της Μακεδονίας («αἱ τῇδε γυναῖκες… Κλώδωνές τε καὶ Μιμαλλόνες ἐπωνυμίαν ἔχουσαι», Πλούτ.) Οι « Μιμαλλόνες » ὡσαύτως ονομάστηκαν όταν οι ιέρειες του θεού Διονύσου « μιμήθηκαν τους άντρες » παρακινούμενες από τον βασιλέα Αργαίο (678-640 π.Χ.) γιό του Περδίκκα Α΄ και από μακριά οι Ιλλυριοί, που τους επιτίθονταν, είδαν πολύ στρατό και έφυγαν ,ξεγελασμένοι από το τέχνασμα με τις ιέρειες να κρατούν θύρσους που έμοιαζαν με λόγχες

Η Πρόστασης, το πρόπυλο δηλαδή ,του Ερέχθειου με τις Κόρες «Καρυάτιδες».

Υπό αυτό το πρίσμα ο Τσαγγ αναφέρει πως μέσα στον τάφο πρέπει να βρίσκεται η Ολυμπιάδα.
Ο Τσαγκ επίσης αναφέρει πως ο Πλούταρχος στη «Βίος του Αλέξανδρου» αναφέρεται λεπτομερώς για το πώς η Ολυμπιάδα συμμετείχε στα διονυσιακά και ορφικά όργια με τις Κλώδωνες. Αναφέρει πως οι Κλώδωνες έφεραν στο κεφάλι τα φίδια της Ολυμπιάδας για να τρομοκρατούν τους άνδρες.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

[….ὤφθη δέ ποτε καὶ δράκων κοιμωμένης τῆς Ὀλυμπιάδος παρεκτεταμένος τῷ σώματι, καὶ τοῦτο μάλιστα τοῦ Φιλίππου τὸν ἔρωτα καὶ τὰς φιλοφροσύνας ἀμαυρῶσαι λέγουσιν, ὡς μηδὲ φοιτᾶν ἔτι πολλάκις παρ’ αὐτὴν ἀναπαυσόμενον, εἴτε δείσαντά τινας μαγείας ἐπ’ αὐτῷ καὶ φάρμακα τῆς γυναικός, εἴτε τὴν ὁμιλίαν ὡς κρείττονι συνούσης ἀφοσιούμενον. (5) ἕτερος δὲ περὶ τούτων ἐστὶ λόγος, ὡς πᾶσαι μὲν αἱ τῇδε γυναῖκες ἔνοχοι τοῖς Ὀρφικοῖς οὖσαι καὶ τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον ὀργιασμοῖς ἐκ τοῦ πάνυ παλαιοῦ, Κλώδωνές τε καὶ Μιμαλλόνες ἐπωνυμίαν ἔχουσαι, πολλὰ ταῖς Ἠδωνίσι καὶ ταῖς περὶ τὸν Αἷμον Θρῄσσαις ὅμοια δρῶσιν· ἀφ’ ὧν δοκεῖ καὶ τὸ θρησκεύειν ὄνομα ταῖς κατακόροις γενέσθαι καὶ περιέργοις ἱερουργίαις· ἡ δ’ Ὀλυμπιὰς μᾶλλον ἑτέρων ζηλώσασα τὰς κατοχάς, καὶ τοὺς ἐνθουσιασμοὺς ἐξάγουσα βαρβαρικώτερον, ὄφεις μεγάλους χειροήθεις ἐφείλκετο τοῖς θιάσοις, οἳ πολλάκις ἐκ τοῦ κιττοῦ καὶ τῶν μυστικῶν λίκνων παραναδυόμενοι καὶ περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς στεφάνοις, ἐξέπληττον τοὺς ἄνδρας….]- Πλούταρχος «Βίος του Αλέξανδρου» – στ. 2 σημ. 4

Συνεχίζει ο Άντριου Τσάγκ…..

«Στο Ερμιτάζ Αγ. Πετρούπολη Ρωσία και στο Metropolitan Museum of Art N.Y. υπάρχουν αντίστοιχα αγάλματα του 4ου αιώνα π.Χ. που αποδίδονται σε ιέρειες του Διονύσου και μοιάζουν με τις Καρυάτιδες της Αμφίπολης. Μάλιστα, φορούν ακόμα και τον ίδιο ρουχισμό ».

Αυτό βρήκαμε στο Ρωσικό μουσείο Ερμιτάζ με τον θεό Διόνυσο (σταφυλοφόρο) το οποίο έχει στοιχεία που μας ενδιαφέρουν ,όπως το βάθρο αλλά και την κίνηση που κρατάει το φόρεμα η Μαινάς Είναι αντίγραφο του 2ου αι.π.Χ. την ρωμαϊκή περίοδο δηλαδή και είναι από ελληνικό πρότυπο και το οποίο έχει σαφή «ελληνιστικής» εποχής στοιχεία .

Ο τρόπος που κρατούν τον χιτώνα και ο οποίος είναι ο ίδιος .Φυσικά αυτό απαντάτε από την αρχαϊκή εποχή σε διάφορα αγάλματα των Ελλήνων

Οι βόστρυχοι στις Κόρες

Και φέρουν διαγώνια ταινία στο στήθος

Μια ιστάμενη επί βάθρου μορφή έχει πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία για έναν αρχαιολόγο να χρονολογήσει ή να κατατάξει κάποιο εύρημα .

Η ΕΞΗΓΗΣΗ

Η εξήγηση που δίνει ο Τσαγκ είναι ότι οι Καρυάτιδες είχαν σκοπό να προστατεύσουν την Ολυμπιάδα μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ακόμα και μέσα στον τάφο, αυτές η αρχαιολογική σκαπάνη τις βρήκε σε μια στάση των χεριών που προσπαθούν να απωθήσουν τους πιθανούς εισβολείς.

Ο Τσαγκ όμως δεν μένει μόνο στις Καρυάτιδες.
Ενα σημαντικό μέρος της θεωρίας του στηρίζεται και στις σφίγγες, στην είσοδο του τάφου. «Προσωπικά εκτιμώ ότι στην Αμφίπολη είναι θαμμένη η βασίλισσα των Μακεδόνων, καθώς οι σφίγγες που βρέθηκαν στην είσοδο έχουν βρεθεί και σε δύο θρόνους βασιλισσών της Μακεδονικής περιόδου που έχουν ανακαλυφθεί στη Βεργίνα. Ο ένας εκ των δύο θρόνων ήταν της Ευρυδίκης, της γιαγιάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι σφίγγες ήταν πιθανότατα σύμβολο των θηλυκών μελών της βασιλικής οικογένειας, καθώς η Σφίγγα σε κάποιες πηγές είναι ένα μυθικό πλάσμα που σχετίζεται με την Ηρα, δηλαδή με τη σύζυγο του Δία, από τον οποίο οι βασιλιάδες της Μακεδονίας υποστήριζαν ότι κατάγονται», εξηγεί ο Βρετανός.

Μάλιστα, ο ίδιος έχει μία θεωρία και για το ποιος ήταν ο κατασκευαστής και χρηματοδότης του μεγαλοπρεπούς τάφου. Οπως αναφέρει, πιστεύει ότι ο Κάσσανδρος, παρότι πηγές αναφέρουν ότι μετά τη δολοφονία της Ολυμπιάδας έδωσε εντολή να παραμείνει άταφη, εν τέλει έδωσε την συγκατάθεσή του να ταφεί.

Το κόστος και το σχεδιασμό του τάφου φαίνεται ότι ανέλαβε κάποιος εκ των στενών συγγενών της Ολυμπιάδας «Θεωρώ ότι σχεδόν σίγουρα η Κλεοπάτρα, η αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κόρη της Ολυμπιάδος, έπαιξε κάποιο ρόλο στην κατασκευή του, ενώ δεν αποκλείεται και η σύζυγος του Κασσάνδρου και ετεροθαλής αδερφή του Αλέξανδρου, Θεσσαλονίκη», προσθέτει ο Τσαγκ, ο οποίος αναφέρει ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο τάφος χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. και όχι αργότερα. Ενδείξεις για αυτό σύμφωνα με τον ίδιο είναι η τεχνοτροπία του πατώματος, τυπική της Πέλλας του Φιλίππου και του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα π.Χ. Τόνισε βέβαια πως οι Ρωμαίοι ήταν καλοί αντιγραφείς, αλλά το γεγονός ότι παρόμοια πατώματα έχουν βρεθεί στην Πέλλα και όχι στη Ρώμη ή αλλού, είναι ένα ισχυρό στοιχείο.
ΠΗΓΗ

Σχολια

comments

Το διαβάσαμε εδώ : http://periergaa.blogspot.com/2017/07/national-geographic.html

Περίεργα

More in Περίεργα

Όταν ο Τσελέντης προειδοποιούσε μετά το σεισμό της Λέσβου, τον κάλεσαν σε απολογία! Τώρα τι έχει να πει ο Εισαγγελέας;

July 21, 2017

11 ΠΑΡΑΞΕΝΑ πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα σας ενώ ΚΟΙΜΑΣΤΕ!!!- Το 9ο σοκάρει ακόμα και τους επιστήμονες…

July 21, 2017

Αυτοί θα κερδίσουν πόλεμο; Απίστευτοι εξευτελισμοί Τούρκων στρατιωτικών από “κομισάριους”!!! (βίντεο)

July 21, 2017

Φυτό σκοτώνει το 98% των καρκινικών κυττάρων μέσα σε 16 ώρες!! Δεν το πιστεύουν οι επιστήμονες!!!

July 21, 2017

Πως μπορείτε να καταλάβετε αν είναι καλό το ελαιόλαδο…

July 21, 2017

Κουτί του Ντιμπούκ : Η Κατοικία ενός Πανάρχαιου πνεύματος

July 21, 2017

Οι γιατροί εκπέμπουν SOS: Σε ποια περιοχή της χώρας υπάρχει έξαρση σταφυλόκοκκου – Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς!

July 21, 2017

Δείτε τι επιθέσεις δέχεται η ψυχή πριν βγει από το σώμα

July 21, 2017

Αιματοκρίτης: Οι φυσιολογικές τιμές ανά ηλικία – Τα «ναι» και τα «όχι» της διατροφής

July 21, 2017

Ο αρχαίος ναός του “Αγνώστου Θεού” στην Αθήνα

July 21, 2017

Η Άμυνα των Ελληνικών Νήσων: Ο Γόρδιος Δεσμός στο Αιγαίο

July 21, 2017

Καρκίνος στο συκώτι: Ποιος ο ρόλος του καφέ

July 21, 2017

DIΥ: 30+ ΙΔΕΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ από ΚΑΛΑΜΙΑ

July 21, 2017

Προσοχή! Εσείς διαβάζετε τους όρους για δωρεάν WiFi; Δείτε τι έπαθαν 22.000 άτομα

July 21, 2017

«Πολιτικά ενεργοί, με βρώμικο λεξιλόγιο που τρώνε συνέχεια ελιές» – Τι πιστεύουν οι άλλοι λαοί για τους Έλληνες (φωτό)

July 21, 2017
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE