Περίεργα

“ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ!! Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!! ΦΩΤΟ”

“ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ!! Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!! ΦΩΤΟ”
newspolis

Σε απλά ελληνικά, ο …νέος νόμος που καταργούσε τους 1977/44/ και 1180/44, λέει ότι: Τα περιουσιακά αντικείμενα των Ισραηλιτών τα οποία είχαν περιέλθει στη διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να φορολογηθούν, από την οποία φορολόγηση αποδιδόταν και ποσοστό 10% ως αμοιβή σε όποιον κατέδιδε την κρυμμένη άρα και αφορολόγητη περιουσία τους, επιστρέφονταν στους Ισραηλίτες, με μια απλή παρακράτηση 5% ως έξοδα και δαπάνες του Δημόσιου Ταμείου.
Φαίνεται όμως πως η πλαστογράφηση αυτή, δεν ικανοποιούσε 100% τα συμφέροντα του ΚΙΣ (Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου) με αποτέλεσμα ο … Γέρος της Δημοκρατίας να έρθει προθύμως στις 10 Νοεμβρίου 1944 και να προβεί σε νέα παραποίηση ΦΕΚ. Πρόκειται για το ΦΕΚ 14 της 24ηςΙανουαρίου 1944, το οποίον πλέον … μασκαρεύτηκε σε ΦΕΚ 14 της 10ης Νοεμβρίου του ιδίου έτους:

Δείτε τις διαφορές, όπως στο προηγούμενο κουίζ! Δίδυμα ΦΕΚ αλλά με τεράστιες διαφορές.
Στο νέο-μασκαρεμένο ΦΕΚ 14, ο Γ. Παπανδρέου και τα μέλη της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στο 2ο άρθρο, πρόσθεσαν νέα παράγραφο 2, με αποτέλεσμα τον αναριθμητισμό των §2 και 3 οι οποίες … μετακόμισαν ένα νούμερο παρακάτω. Επιπλέον, δεν πρόκειται περί αναδημοσίευσης, όπως λέει το ΦΕΚ 14 αλλά περί πλήρους μετατροπής του νοήματος του ΦΕΚ. Αντιγράφουμε από το ΦΕΚ 14:
2. Το προσωπικόν της Υπηρεσίας ταύτης, ης προΐσταται ανώτερος υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού απαρτίζεται εξ υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού ή και εξ υπαλλήλων ετέρων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή ετέρων Υπουργείων των υπαλλήλων τούτων αποσπασμένων δι’ αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών και του οικείου Υπουργού.
Πάσα συναφής διά την λειτουργίαν της Υπηρεσίας ταύτης δαπάνη, προκαταβαλλομένη νυν εκ του Δημοσίου Ταμείου βαρύνει τας ισραηλιτικάς περιουσίας κατά τα εν τω εδαφίω 2 του άρθρου 1 οριζόμενα.
Η δε §3 έχει τροποποιηθεί σε: «Η αμοιβή των διαχειριστών ορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών», ενώ το προηγούμενο ΦΕΚ 6 έγραφε: «Η αμοιβή των διαχειριστών τούτων ορίζεται και καταβάλλεται ως και των παρά τη Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών περιουσιών υπηρετούντων Υπαλλήλων»!!! “Η πρώτη παραποίηση δεν έφτανε για να ικανοποιήσει το ΚΙΣ και ο…Γέρος της Δημοκρατίας προχώρησε και σε δεύτερο πλαστό ΦΕΚ στις 10 Νοεμβρίου 1944. Προέβη δηλ. σε παραποίηση της παραποίησης”.
Θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει; «Καλά έκανε ο Γεώργιος Παπανδρέου και απέδωσε στους κατόχους τους τα περιουσιακά στοιχεία των Ισραηλιτών; Γιατί να θεωρηθούν κατεσχημένα;».
Απάντηση: Την προνομιακή μεταχείριση που έδειχνε το ελληνικό Δημόσιο προς τους Ισραηλίτες δεν την έδειχνε καν στους Έλληνες. Αυτό το «απαλλάσσονται πάσης δεσμεύσεως ή οιασδήποτε άλλης υποχρεώσεως, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου», δεν το είχαν ποτέ οι γηγενείς Έλληνες.
Δείτε, για παράδειγμα, το ΦΕΚ 17 της 22ας Ιανουαρίου 1946: «Άρθρον Μόνον 1. Επί κληρονομιών Ισραηλιτών Ελλήνων υπηκόων απωλεσθέντων κατά την διάρκειαν του πολέμου συνεπεία των φυλετικών διωγμών εκ μέρους του εχθρού εφόσον ούτοι δεν κατέλιπον εκ διαθήκης κληρονόμους, δεν εφαρμόζεται το άρθρον 12 του νόμου 2310/1920 «περί της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής», αι δε σχολάζουσαι κληρονομίαι περιέρχονται εις ιδρυθησόμενα δια Β. Διατάγματος Νομικό Πρόσωπον όπερ θα έχη ως σκοπόν την περίθαλψιν και αποκατάστασιν των Ισραηλιτών της Ελλάδος».

Για να δούμε όμως τι έλεγαν αυτοί οι νόμοι 1977/44 και 1180/44 τους οποίους κατάργησαν τα γιαλαντζί ΦΕΚ 6 και ΦΕΚ 14 του Γεωργίου Παπανδρέου; Ψάχνοντας τους συγκεκριμένους νόμους οι οποίοι αφορούσαν στον τρόπο διαχείρισης των κατασχεμένων Ισραηλιτικών περιουσιών, φτάνουμε σε δύο ΦΕΚ: το ΦΕΚ 26 της 12ης Φεβρουαρίου 1944 και στο ΦΕΚ 160 της 1ης Ιουνίου 1843.
Στο ΦΕΚ 26 που αφορά στο νόμο 1180/44 αναφέρεται:
Άρθρον 1.
Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Οικονομικών Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών περιουσιών. Η υπηρεσία αύτη υπάγεται απ’ ευθείας εις τον Υπουργόν των Οικονομικών. Σκοπός της Υπηρεσίας ταύτης είναι η διαχείρισης των δυνάμει της από 23/11/43 διαταγής Στρατιωτικού Διοικητού Ελλάδος κατασχεθεισών και εις το Ελληνικόν Δημόσιον προς διαχείρισιν παραδοθεισών, Ισραηλιτικών περιουσιών. Η αρμοδιότης της Υπηρεσίας ταύτης εκτείνεται εφ’ όλης της χώρας εξαιρέσει της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.
Άρθρον 2.
1. Την κατά το προηγούμενον άρθρον συνιστωμένη υπηρεσίαν διεθύνει ανώτερος δημόσιος υπάλληλος οριζόμενος δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών. Δι’ αποφάσεως αυτού του Υπουργού, αποσπάται εκ δημοσίων το λοιπόν αναγκαιούν προσωπικόν εις την υπηρεσίαν ταύτην.
2. Πάντα τα αφορώντα την αρμοδιότητα της κατά τα ανωτέρω συνιστωμένης υπηρεσίας και την εν γένει λειτουργία αυτής καθορισθήσονται δι’ αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών. Δι’ ομοίων αποφάσεων θέλουσι καθορισθή τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και η αρμοδιότης των οργάνων της υπηρεσίας ταύτης.
Άρθρον 3.
1. Παρά τη ως ανωτέρω υπηρεσία συνιστάται γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελουμένη: α) εκ του Διευθυντού της υπηρεσίας ως Προέδρου και β) των Προέδρων ή αναπληρωτών των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς και των Εμπορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς. Η Επιτροπή γνωματεύει επί παντός ζητήματος αφερώσι την διαχείρισιν των Ισραηλιτικών περιουσιών υποβαλλομένη αυτ΄λη υπό της αρμοδίας υπηρεσίας.

Αντιστοίχως, το ΦΕΚ 160 του νόμου 205/43 που αφορά στη διαχείριση των Ισραηλιτικών περιουσιών της Μακεδονίας, αναφέρει στα άρθρα 1,6,11:
Άρθρον 1.
Συνιστάται παρά τη γενική Διοικήσει Μακεδονίας ειδική υπηρεσία υπό τον τίτλον «Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών» σκοπόν έχουσα την επιμέλειαν της διαχειρίσεως των παρά των Γερμανικών Αρχών Κατοχής κατασχομένων ή εγκαταλειπομένων Ισραηλιτικών περιουσιών της περιφερείας της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.
Άρθρον 6.
Παρά τη αυτή υπηρεσία συνιστάται ειδική γνωμοδοτική επιτροπή αποτελουμένη εξ ενός Δικαστικού, ως Προέδρου, εξ ενός Δημοσίου οικονομικού υπαλλήλου, εκ δύο ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, εξ ων ο έτερος μηχανικός …κ.λ.π.
Άρθρον 11.
Οι διαχειρισταί εμπορικών, επαγγελματικών και άλλων επιχειρήσεων πάσης φύσεως υποκαθίστανται εις τας σχετικάς προς την επιχείρησιν μισθωτικάς σχέσεις του μισθωτού Ισραηλίτου, μη ευθυνόμενοι πέραν του ποσού της διαχειριζόμενης περιουσίας.
Συμπέρασμα: Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο αποκληθείς και Γέρος της Δημοκρατίας, επανέφερε το … έγκλημα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος το 1920 καθιστούσε το ΚΙΣ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου προσφέροντάς του φορολογική ασυλία. Με δύο πλαστά ΦΕΚ, ο Γεώργιος Παπανδρέου κατήργησε την υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών και τον Υπουργό των Οικονομικών που ήλεγχε-διαχειριζόταν και φορολογούσε το ΚΙΣ! Ο …Γέρος της Δημοκρατίας αφαίρεσε από την Πολιτεία τον έλεγχο των περιουσιών του, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να μην γνωρίζουμε ποια και πόση είναι η Ισραηλιτική περιουσία!
Μην μας φαίνεται λοιπόν παράξενο που μετά από κάμποσα χρόνια, είδαμε τον εγγονό του Γέρου της Δημοκρατίας τον Γιωργάκη Παπανδρέου, να πηγαίνει σε συναγωγή με το κλασικό εβραϊκό σκουφάκι!

Σχολια

comments

Το διαβάσαμε εδώ : http://periergaa.blogspot.com/2017/06/blog-post_102.html

Περίεργα

More in Περίεργα

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: Αυτές είναι οι 10 τροφές που δεν «λήγουν» ποτέ

June 23, 2017

Φως στο μυστήριο της ακουστικής της Επιδαύρου – Εξαίρετος ήχος μόνο της Ελληνικής γλώσσας.

June 23, 2017

Καταραμένοι τάφοι και ανακαλύψεις που οδήγησαν στον θάνατο (φωτογραφίες)

June 23, 2017

Πέτρινη στήλη 6000 ετών με ελληνικά γράμματα καταρρίπτει τα πάντα! Ραγδαίες ανατροπές … «Μουδιασμένοι» οι αρχαιολόγοι

June 23, 2017

Τι κρύβεται στα βάθη του πιο απομακρυσμένου σημείου του πλανήτη?

June 23, 2017

Τουλάχιστον 500 ευρώ ο λογαριασμός για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

June 23, 2017

ΣΤΗ ΔΕΗ ΖΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ! Η απόφαση της επιχείρησης – Τι προσφέρει στους καταναλωτές

June 23, 2017

Πως θα πρέπει να ενεργήσετε σε έκτακτες καταστάσεις

June 23, 2017

Αμερικανίδες ισχυρίζονται ότι έχουν αποκτήσει παιδιά με εξωγήινους!

June 23, 2017

Τι έδειξε η μελέτη του DNA Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων -Οι διαφοροποιήσεις και οι σχέσεις με τον ελληνικό πληθυσμό

June 23, 2017

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ CIA: «Το διαστημόπλοιο των εξωγήινων ήταν…»

June 23, 2017

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΓΕΤΗΣ ! Στεκόταν μέσα σε καταρρακτώδη βροχή για να αποδώσει τιμές στους νεκρούς της πατρίδας του ! ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

June 23, 2017

Προσοχή! Αν δείτε λεφτά στον υαλοκαθαριστήρα μην πλησιάσετε το όχημα σας

June 23, 2017

Ο Χόκινκ τρομοκρατεί… “Είναι αναγκαίο οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν τη Γη”. Που πρέπει να αποικίσουμε…

June 23, 2017

Το νέο ντοκιμαντέρ για το τέλος του κόσμου θα πνίξει το μυαλό σας – η πιο βαθιά αποκάλυψη που έχει κυκλοφορήσει ποτέ!

June 23, 2017
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE